Kategori: Kurser & Utbildningar

Få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete med rätt verktyg

Att arbeta systematiskt leder till att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Det innebär att risker upptäcks i god tid och innan de leder till bränder. Samtidigt krävs det att allt dokumenteras och att rutiner finns på plats. Det gäller både för stora och små organisationer att arbetet utförs och att risken för bränder reduceras. Du kan få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete, läs mer och se om du kan behöva hjälp med detta. För det är ett viktigt arbete som i längden kan rädda liv och minska risken för onödiga skador.

Lagen reglerar att arbetet måste utföras och att brandskyddet måste vara underhållet. Regelbundna kontroller utförs genom att rutiner sätts som leder till att brister upptäcks. För det är något som behöver utföras regelbundet och att det då finns dokumentation på allt. Arbeta i enlighet med de riktlinjer och lagar som finns genom att få hjälp med SBA. Det kommer att minska riskerna för att en brand uppstår markant och göra fastigheten säkrare och tryggare.

Systematiska brandskyddsarbetet utförd på rätt sätt

Det finns alltid rätt och fel när ett arbete ska utföras. Därför kan du få hjälp av experter på detta för att säkerhetsställa att arbetet blir utfört på rätt sätt redan från början. Genom att sköta allt på ett optimalt sätt kan du få det slutresultatet du vill. Där du med systematiskt brandskyddsarbete kan uppnå ett bättre och mer effektivt sätt att arbeta på. Det leder trots allt till att organisationen du arbetar för uppfyller de lagkrav som finns. Utöver detta minskar det också risken för att en brand ska uppstå och därmed kan vara något som räddar liv men även skyddar från förstörelse och skador.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on Kurser & Utbildningar

Vill du gå en traversutbildning?

Är du i behov av att gå en traversutbildning? En traversutbildning är bra att gå, om det är just så att du hanterar en sådan på jobbet. Denna utbildning är även för dig som hanterar mobilkranar, tornkranar, pelarliftar eller andrar lyftanordningar. När man gör tunga lyft med hjälp av avancerade maskiner, så är det extremt viktigt att man vet vad man gör. Det ska göras på rätt sätt samt ett sätt som är säkert. Du som vill gå en utbildning i travers, du kan göra det hos Motivera Utbildning. Deras utbildning är godkänd via KIKA Kärnkraftgruppen. Att utbilda sig är ett bra sätt att minska olyckor på jobbet. Att göra säkra lyft samt veta hur man bäst hanterar olika maskiner är viktigt.

Gå en utbildning i travers

En traversutbildning ökar chansen till en säker och trygg arbetsplats. Att hantera en travers eller andra lyftanordningar, det kräver kunskap. Väljer du att få en utbildning i travers hos Motivera Utbildning får du rätt kunskaper till att förebygga olyckor. Du får även den kompetens som krävs för att på ett effektivt och säkert sätt kunna arbeta med traversers och andra lyftanordningar. Bland annat får du under denna utbildning lära dig saker som körteknik, manövrering och hur du kopplar olika lyftredskap på ett sätt som är säkert. Hos Motivera Utbildning finns det även andra kurser och utbildningar. De erbjuder bland annat arbete på väg, utbildningar inom arbetsmiljö, utbildningar för hantering av olika fordon och maskiner, samt en massa mer. Om du vill se hela deras kursutbud, se till att kolla in deras hemsida. Du kan även kontakta dem om du vill veta mer.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on Kurser & Utbildningar

Det är bra att gå en liftutbildning

En liftutbildning är bra att gå om det är så att du jobbar med liftar på olika sätt. Du kan gå en liftutbildning hos Windings. Idag så är det så att liftar, de används inom flera yrken och på olika arbetsplatser. Det gäller att veta hur man hanterar dem på ett säkert sätt. Det så att man kan förebygga risker och olyckor. Om du ser till att få en utbildning inom detta så kan du bli mer säkrare i ditt arbete. Det du får lära dig är dels hantera liftar samt att du även får en fallskyddsutbildning. Det är viktigt att ha dessa kunskaper om du jobbar på höga höjder i en lift. Hos Windlings hittar du även andra säkerhetsutbildningar.

Gå olika säkerhetsutbildningar

Inom olika yrken idag så förekommer det risker. Det kan vara att du jobbar på höga höjder, då är det bra att ha fallskyddsutbildning. Du som jobbar med liftar, du behöver en liftutbildning. Andra utbildningar som detta företag erbjuder är bland annat heta arbeten. Det är bra att gå om du jobbar med saker där det finns en brandrisk. Bland säkerhetsutbildningarna hos detta företag finns det även traversutbildning, första hjälpen, HLR och ansvarsutbildning. Detta företag utbildar både företag, privatpersoner samt kommuner och organisationer. Det går att få skräddarsydda utbildningar hos dem. En hel del yrken idag kräver att man jobbar på ett säkert sätt. Det är då bra att få en utbildning så att du vet hur du förebygger risker inom olika branscher. Säker användning av utrustning samt att jobba förebyggande är i dag mycket viktigt att göra. Du kan läsa mer om alla utbildningar på deras egen hemsida.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on Kurser & Utbildningar

BAS PU gör din arbetsplats säkrare

Från och med 2009 har vissa uppdateringar skett i arbetsmiljölagen när det gäller byggande. Det är numera krav på att det vid varje arbetsplats ska finnas en samordnare för både utförande och projektering. Kraven sorteras in under bas p bas u utbildning.

För att kunna arbeta i den här rollen krävs både utbildning, och erfarenhet. Rätt kompetens krävs, och ska kunna styrkas med relevanta dokument. Det finns flera företag på marknaden som erbjuder den här typen av utbildning och certifiering, för att kunna göra arbetsplatsen säkrare att arbeta på.

En sådan kurs ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågor integreras på ett naturligt sätt i projekteringen av projektet, och hur det här tänket ska implementeras och underhållas.

BAS PU har ett brett kursinnehåll

BAS PU innehåller ett brett spektra av kunskap inom arbetsmiljökunskap. Du får bland annat ta del av riskhantering, statistik, och får insyn i vad arbetsmiljöverket bedömer vid sina kontroller. I kursen ingår både grundläggande element, samt mer fördjupade sådana.

Kurserna brukar också anpassas efter kundens egna behov. Alla arbetsplatser har sin unika problem- och kravbild, och kurser skräddarsys därför till viss del. Det kan till exempel handla om kemiska risker, eller hur en hotbild ska hanteras på arbetsplatsen.

Kursen är oftast en heldag, men tidsåtgången beror till viss del på hur stora förkunskaper kursdeltagarna har inom relevanta ämnen. Utbildningsbevis utfärdas efter slutförd kurs.

Utbildningar finns i hela landet, och det går garanterat att hitta ett kursupplägg nära dig. Kursen ska inte bara ses som ett tvång, utan som en möjlighet att göra din arbetsplats säkrare, och därmed betydligt trivsammare att jobba på.​

Kurser & Utbildningar | Comments Off on Kurser & Utbildningar